logo aula al pati
home

L'Aula al Pati

interseccions entre art i educació

facebook contacte

APRENDRE DEL QUE FEM

Ara fa dos cursos vam iniciar el programa amb “Art i educació: encontres i desencontres”, unes jornades que vam considerar fundacionals perquè ens van permetre posicionaren relació a una sèrie de pràctiques col·laboratives o de creació comunitària de referència en el nostre context contemporani. L’any passat, a les segones jornades, ens vam proposar aprofundir en les implicacions de “Col·laborar i aprendre amb altres”. Vist en perspectiva, el desplaçament que traça aquest recorregut de dos anys culmina en la jornada d’enguany. Si les primeres jornades definien un marc conceptual i les segones incidien en qüestions metodològiques, “Aprendre del que fem” situa el focus en l’acció.

“Aprendre del que fem” és, fonamentalment, una jornada de presentació dels projectes que es desenvoluparan a l’empara del programa L’Aula al Pati al llarg d’aquest curs 2014-2015. Tanmateix, a través de la presentació dels diversos projectes, plantejarem algunes de les claus que ens possibiliten aprendre de les experiències que compartim i transferir el coneixement construït a altres contextos i situacions. 

En qualsevol cas, la dinàmica que encetem amb aquesta jornada ens ha de permetre cada curs involucrar les persones interessades en els diversos projectes plantejats, o en les activitats paral·leles que es puguin derivar, i reflexionar sobre allò que hem fet, per aprendre del que fem i decidir què volem fer.

L'Aula al Pati : Jornada APRENDRE DEL QUE FEM

Intervenció

LA MORT DEL DELTA

 

Arribada a Lo Pati de la furgoneta amb lo "bando" que proclamava "la mort del Delta".

Acció sonora itinerant de Luca Rullo i Miguel Ayesa.

Intervenció

4'33'' 2.0

 

Recreació de la peça homònima de John Cage, interpretada per Joan Vidal amb el dispositiu "Mogees" enganxat a un faristol.

materials complementaris

IMATGES DE LA JORNADA

Arxiu PDF del programa de mà de la jornada.

Arxiu PDF del cartell de la jornada.