logo aula al pati
home

L'Aula al Pati

interseccions entre art i educació

facebook contacte

Recerques: Memòria, creació i participació

El projecte és la segona etapa de Post-paisatge: Relacions entre memòria, territori i escolta, un projecte d’investigació/creació realitzat per Luca Rullo i Miguel Ayesa mitjançant una residència a Lo Pati, vinculada a la convocatòria de 2014 de la Sala d'Art Jove. El treball desenvolupat en aquest projecte es centrava en l’escolta, la memòria i els tercers paisatges al territori de les Terres de l’Ebre.

Com a extensió d'aquesta tasca d'investigació, es va plantejar explorar la reconceptualització del paisatge des del vincle social, històric i personal que estableixen els agents residents a la zona. Per això el projecte es va dirigir a joves i professorat del món de les arts que estiguessin interessats en voler discutir i experimentar processos de creació participativa i treballar en grup altres maneres d’entendre el paisatge del territori on vivien. El propòsit principal del projecte va ser ampliar la noció de creació a partir de les experiències dels subjectes en relació al territori que habiten i possibilitar així processos de creació cooperatius entre els agents de la zona. El resultat s'encaminava a ampliar la definició del paisatge social/cultural actual de les Terres de l’Ebre (o d'una part d’aquest territori) a partir dels materials de la memòria del territori, obtinguts d’arxius de documentació o recollits mitjançant el treball de camp en l’àmbit social. La declaració d’intencions del projecte es va definir a través dels objectius següents:

 

Discutir sobre els processos de creació artístics amb l’objectiu de visualitzar-ne de nous basats en la diversitat de disciplines i la participació.

Fomentar el treball col·laboratiu entre alumnat, professorat, administració pública i ciutadania.

Facilitar l’accés a documentació pública per tal de poder ser rellegida des de nous discursos i poder-ne crear de nova.

Experimentar l’art com a una eina relacional, transformadora i multidisciplinària, i no com a una matèria estancada en el temps.

Potenciar el treball amb temàtiques de creació properes a tots els participants en el seu espai quotidià, on la creativitat no es vegi limitada per la mancança de coneixements històrics o culturals.

Practicar processos educatius no dirigits, en els que la relació entre participants i formadors no es defineixi per estructures jeràrquiques sinó que respongui a la voluntat de crear espais oberts a la discussió i al coneixement compartit.

 

El projecte es va desenvolupar al març de 2015 a les instal·lacions d'ESARDI. Les sessions de treball van ser dinamitzades per Miguel Ayesa, Pablo P. Becerra, Luca Rullo i Naiara Vishnu​, quatre artistes vinculats a projectes artístics a Barcelona i guanyadors en anteriors ocasions dels premis de la Sala d’Art Jove de Catalunya. Luca Rullo va ser l'encarregat de presentar el projecte i iniciar el procés d'intercanvi d’experiències amb els estudiants de l’escola, a través d'una dinàmica de reconeixement del paisatge no estètic del quotidià dels participants. Pablo P. Becerra va dirigir un treball de lectura del paisatge com a text i de re­interpretació mitjançant eines artístiques. Miguel Ayesa i Naiara Vishnu van treballar el paisatge a partir d’imatges d’arxiu desfetes i derives atzaroses determinades per pautes. A la fi, es va dedicar un temps a l'ordenació del material per a la construcció d'un relat col.lectiu sobre el paisatge que va adoptar la forma d'una publicació.

L'Aula al Pati : projecte Recerques: Memòria, creació i participació

Sessió de treball

Publicació col·lectiva de síntesi de la recerca desenvolupada mitjançant el projecte.

Fitxa del projecte "Recerques..."

INTERFÍCIES (Arts Santa Mònica)

Fitxa del projecte realitzada per INTERFÍCIES, programa transversal entre educació, cultura i ciutadania a l'Arts Santa Mònica coordinat per Idensitat, Sinapsis i Transductores.

ORGANIGRAMA

Equip de treball

Participants

Professorat i estudiants del CF Superior de pintura d'ESARDI

 

Artista responsable del projecte

Luca Rullo

 

Artistes col·laboradors

Miguel Ayesa, Pablo P. Becerra  i Naiara Vishnu​

 

Coordinació del projecte

Antònia P. i Ripoll (ESARDI - Àrea de Pintura i Art Mural)

Alfred Porres Pla (L'Aula al Pati)

 

Enllaç amb "Hibridacions i Contextos"

Bruna Dinarès (ACVic)